Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T21:53:08+02:00
1. Uprawnienia do wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego oraz innych działań specjalistycznych, a także pełnienia funkcji dowódczych, strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych nabywa po ukończeniu poszczególnych rodzajów szkoleń.

2. Udział w szkoleniach specjalistycznych odbywa się na zasadzie fakultatywności, w zależności od: rodzajów zagrożeń opisanych w powiatowych planach ratowniczych oraz posiadanego sprzętu.

3. Ukończenie szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych” jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I.

4. Ukończenie szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu bhp jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II.

5. Osoby, które ukończyły kurs dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, operatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych według dotychczasowych programów, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem: ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych w pkt 4 oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według nowych programów.

6. Od osób, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

7. Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.


PS. od siebie z zeszutu przepisywałam xd
1 1 1
2009-10-12T22:08:42+02:00
1. Uprawnienia do wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia
działań z zakresu ratownictwa technicznego oraz innych działań specjalistycznych, a także pełnienia funkcji dowódczych, strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych nabywa po ukończeniu poszczególnych rodzajów szkoleń.
2. Udział w szkoleniach specjalistycznych odbywa się na zasadzie
fakultatywności, w zależności od: rodzajów zagrożeń opisanych w powiatowych planach ratowniczych oraz posiadanego sprzętu.
3. Ukończenie szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych” jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I.
4. Ukończenie szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu bhp jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II.
5. Osoby, które ukończyły kurs dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, operatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych według dotychczasowych programów, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem: ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych w pkt 4 oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według nowych programów.
6. Od osób, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców
konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
7. Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.

Prawa Strażaka (inaczej Mundurowego) z kodeksu :)