1. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-1,1) i B=(1,3)
2. Punkty A=(-3,-7) i B=(2,2) należą do wykresu funkcji y=ax+b. Znajdź wzór tej funkcji i sporządź wykres.
3. Wykres funkcji y=ax+b przechodzi przez punkty A=(2,0) i B=(0,2). Podaj wzór tej funkcji oraz znajdź współrzędne punktów przecięcia się wykresu tej funkcji z osią x i y.
*4. Wykresy funkcji y=b i y=ax przecinają się w punkcie A=(-6,4). Napisz wzór każdej z tych funkcji i wyznacz, jeżeli istnieją, ich miejsca zerowe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • pnie
  • Rozwiązujący
2010-02-15T23:00:05+01:00
1.
1=-1x+b
- 3=1x+b
-------------------
-2=-2x
x=1
b=2 wzór: y=x+2

2.
-7= -3x + b
2 = 2x + b
-----------------
-9 = -5x
x = 9/5 b= -7/5 wzór : y= 9/5x + -7/5

3.

0 = 2x + b
2 = b
x=-1

punkty przecięcia się : (2,0) ; (0,2)
2 3 2