Odpowiedzi

2009-10-12T21:43:08+02:00
Przesądy po angiel;sku:
- Into the Christmas Eve it is necessary to put scales into the wallet from the carp, it will provide with money all through the year.

- Into the Christmas Eve it is necessary to put the additional dish - not only for hungry, but also with the thought so that is what to put to the plate all through the year.

- To the marriage ceremony something old, new and beneficial must be - there will be happiness then.

- the bridegroom before the marriage ceremony cannot see the dress of a bride.

- at the church a bride cannot turn around the bridegroom, or else through the entire life around him he will be flying

- One isn't allowed to dress the underwear to the left hand, because then all day long misfortune.

- Hands aren't being examined, because it is predicting the funeral

- when a dead person lies through Sunday, it is a next built funeral.

- A sprinkled salt is a certain row.


Po polsku :
- W Wigilię trzeba włożyć do portfela łuski od karpia, zapewni to pieniądze przez cały rok.

- W Wigilię trzeba postawić dodatkowe naczynie - nie tylko dla głodnego, ale też z myślą, żeby było co włożyć na talerz przez cały rok.

- Do ślubu musi być coś starego, nowego i pożytecznego - wtedy będzie szczęście.

- Pan młody przed ślubem nie może widzieć sukni panny młodej.

- W kościele panna młoda nie może obrócić się wokół pana młodego, bo będzie przez całe życie wokół niego latać

- Nie wolno bielizny ubrać na lewą stronę, bo wtedy cały dzień nieszczęście.

- Nie ogląda się rąk, bo to wróży pogrzeb

- Jak umarły leży przez niedzielę, to następny pogrzeb murowany.

- Wysypana sól to pewna awantura.
17 4 17