Odpowiedzi

2010-02-15T22:48:44+01:00
Zabrania się zwiedzającym* wchodzić do jaskini z psami i innymi zwierzętami, torbami przekraczającymi rozmiary 50 x 35 x 25 cm albo pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

* dotykać, uszkadzać i niszczyć sintrową kalcytową szatę naciekową oraz uszkadzać i niszczyć pozostałe składniki i elementy ekosystemu jaskini,

* zbierać minerały i skamieniałości, znaleziska paleontologiczne i ich części,

* płoszyć, łapać albo zabijać nietoperze lub inne zwierzęta,

* wyrzucać śmieci, palić papierosy albo inaczej zanieczyszczać podziemne korytarze i sale jaskini,

* konsumować artykuły spożywcze i napoje,

* zachowywać się głośno i jakimkolwiek sposobem przeszkadzać przewodnikowi w oprowadzaniu grupy,

* dotykać urządzeń elektrycznych,

* uszkadzać urządzenia techniczne,

* oślepiać zwiedzających i używać własnego oświetlenia, które przeszkadza w zwiedzaniu,

* skręcać i poruszać się w innym kierunku niż prowadzi trasa zwiedzania jaskini,

* oddalać się od grupy prowadzonej przez przewodnika, zatrzymywać się i ograniczać ruch innych zwiedzających.


^^ powybieraj sobie :D
51 4 51