Odpowiedzi

2010-02-19T17:58:44+01:00
1. Wieki XVIII i XIX niewątpliwie odcisnęły znaczące piętno na dalszej historii Świata, a w głównej mierze na Europy. Jak żadne inne w przeszłości, zmieniły zależności gospodarcze i stosunki międzyludzkie do takiego stopnia, że standardy feudalne odeszły w niepamięć.
Motorem napędowym okazała się tzw. rewolucja przemysłowa, czyli ogół zmian w szeroko rozumianej gospodarce. Pionierem w tej dziedzinie okazała się Wielka Brytania, której przemysł opierał się głównie na włókiennictwie. W I poł.XVIII wieku produkcja chałupnicza okazała się niewystarczająco wydajna dla ciągle rosnącego popytu. Wzrost zapotrzebowania na sukna wiązał się z eksplozją demograficzną, obserwowaną już w 2.poł.XVIII wieku. Ze względu na dyferencjację produkcji manufakturowej, najlepszym rozwiązaniem stało się skumulowanie produkcji w jednym miejscu. Tak też powstała fabryka. Jej głównym celem była maksymalizacja produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Aby osiągnąć cel, potrzebna była niespotykana do tej pory ilość pracy. Zaczęto więc korzystać z nowinek technicznych, m.in maszyny parowej, największego osiągnięcia technicznego osiemnastego stulecia. Początkowo odnoszono się nieufnie do nowego rodzaju produkcji, dlatego też przez cały wiek XVIII i większość kolejnego, akumulacja kapitału była nadal najwyższa w rolnictwie. Z czasem jednak wielcy właściciele ziemscy, widząc popyt na produkty przemysłowe i opłacalność samego procesu wytworzenia, zaczęli przenosić swój kapitał do nowej gałęzi gospodarki. Zachodząca industrializacja nabierała tempa, osiągając swój punkt kulminacyjny w dziewiętnastym stuleciu. Tańszy koszt produkcji spowodował, że towar był dostępny dla uboższej warstwy społeczeństwa, wzrósł więc popyt. Zgodnie z prawami rynku, im większy popyt, tym większa podaż. Do wyprodukowania coraz to większej ilości produktu potrzebne były, mimo wprowadzenie maszyn, ręce do pracy. Dlatego rozwinęła się instytucja zwana rynkiem pracy, na którym masy siły roboczej szukał zajęcia

2. W roku 1743 we Francji zbudowano pierwszą windę osobową z przeciwwagą.

3. w okresie oświecenia nasiliła się krytyka szlachty i duchowieństwa ponieważ dzięki ludziom takim jak monteskiusz lub wolter którzy dzielili się swoimi poglądami, krytykowano ciemnotę i ignorancję. uważano też że wszyscy ludzie powinni być równi wobec prawa, co do tej pory było nieprzestrzegane.
2010-02-19T18:46:48+01:00
2.
1707 statek parowy z kołem łopatkowym (Denis Papin, Francja)
1709 saska porcelana z kaolinu (Böttger, Miśnia)
1711 fortepian (Bartolomeo Cristofori, Włochy)
1731 pirometr (J. Musschenbroek - Holandia),
1732 maszyna parowa do napędu maszyn obrotowych (Thomas Newcomen, Darby, Anglia)
1735 chronometr (John Harrison)
1752 piorunochron (Benjamin Franklin)
1769 przemysłowa maszyna parowa (James Watt, Anglia)
1776 łódź podwodna (David Bushnell, USA)
1800 bateria elektryczna (Volta - Włochy),

3.
W Oświeceniu dominowała krytyka instytucji Kościoła jako nietolerancyjnej i opierającej się na przesądach, nie zaś na osiągnięciach nauki. Krytyka Kościoła niekiedy prowadziła do negowania religii jako takiej.
W Anglii na przełomie XVII i XVIII wieku pojawił się i upowszechnił postulat stworzenia religii naturalnej, czyli takiej, która zawierałaby podstawowe prawdy wspólne dla wszystkich systemów religijnych. Dzięki wprowadzeniu takiej religii – twierdzili jej zwolennicy – zniknęłyby konflikty religijne. Koncepcja ta nawiązywała w swojej istocie do renesansowego irenizmu Erazma z Rotterdamu.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:28:56+01:00
1. Wprowadzenie pierwszej maszyny parowej i maszyny włókienniczej w Angli. Rozwój przemysłu, fabryk. Powstanie dwóch nowych klas w społeczeństwie: bogatej burżuazji i biednych robotników.
2.maszna parowa-Thomas Newcomen
termometr rtęciowy-Fahrenheit
piorunochron- Benjamin Franklin
łódź podwodna-Bushnell
balon-Etienne i Jaques Montgolfier
prasa hydrauliczna-Bramah
3.Gdyż ważniejsza była nauka niż przeżycia duchowe, religijne, zaś Kościół niechętnie odnosił się do nauki, chcąc aby ludzie pozostawali "ciemni".Stąd krytyka Kościoła jako instytucji nie sprzyjającej rozwojowi nauki;)
1 5 1