TESTY!!! PILNE!!!
1.Oblicz obdwody trojkatow:
a)Trojkata rownoramiennego o podstawie 6cm i ramionach dluzszych od podstawy o 2,5 cm.
b)Trojkata rownobocznego o boku dlugosci 3,8 cm.
c)Trojkata rownoramiennego o dlugosci ramienia 12 cm i podstawie o 1/4 dluszej od ramienia.
d)Trojkata rownoramiennego o podstawie o podstawie dwa razy krotszej od ramienia dlugosci 14cm ,ale narysowanego w skali 3:1.
2.Oblicz pole trojkata protokatnego, rownoramiennego, krorego dlugosc przyprostokatnej wynosi 6 cm.
3.Oblicz przyprostokatna trojkata rownoramiennego o polu 40,5cm².
4.Kwadrat o boku 8 cm i trojkat prostokatny maja rowne pola. Jedna z przyprostokatnych trojkata jest dwa razy dluzsza od drugiej.Oblicz te przyprostokatne.
5.Oblicz obwod kwadratu o polu 121cm²
6.Oblicz pole prostokata o obwodzie 50cm.Jeden bok prostokata jest cztery razy dluzszy od drugiego.
7.Prostokatny trawnik o wymiarach 40m x 15m otoczono chodnikiem o szerokosci 1,5m wykonanym z kwadratowych plytek i boku 0,5m.Ile plytek zluzyto do wykonania tego chodnika?
8.Ile wynosi wysokosc rownolegloboku opuszczona na bok o dlugosci 8 cm, gdy pole tego rownolegloboku jest rowne polu trapezu o podstawach 6cm i 10 cm oraz wysokosci 4cm.
9.Ile wynosi wysokosc rombu o przekatnych 6cm i 8 cm oraz
boku 5cm?
10.W trapezie rownoramiennym wysokosci poprowadzone z wierzcholkow katow rozwartych, dziela go na kwadrat i dwa trojkaty rownoramienne .Oblicz dlugosci obu podstaw i wysokosc tego trapezu,jesli jego pole wynosi 72cm²

1

Odpowiedzi

2010-02-15T23:47:12+01:00
1a) 6*3+2*2,5=23
b)3*3,8=11,4
c) 12+12+12+(12/4)=39
d)14*3+14*3+7*3=
2)(6*6)/2
3)1/2a^2=40,5
a=9
4)P=64
jedna przyprostokana to a,druga to 2a wtedy Ptrójkąta=1/2*a*2a
i z tego wychodzi a=8 czyli przyprostokątne to 8 i 16
5)11*4
6)50=4a+4a+a+a
z tego wynika a=5
więc P=5*20=100
7)40+1,5+1,5=43 - długośc chodnika
43*2=63 63*3=189 - tyle mieści się płytek na całej długości
189*2=378 - bo dwie
15*2*3=90 90*2=180
całośc=180+378=558
8)P trapezu=1/2*4*(10+6)=32
32/8=4 - tyle ma wysokośc
1 5 1