Graniastosłup prawidłowy czworokątny o wymiarach 10cm x 10cm x 10cm pomalowano kolorową farbą, a następnie rozcięto na 4 części wzdłuż przekątnych podstaw. Oblicz sumę pól powierzchni wszystkich niezamalowanych ścian(to te po wewnętrznej stronie).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:43:05+01:00
Pole 1 nie zamalowanej części= 1/2 przekątnej* h

niezamalowanych części mamy 8

P=8* 1/2* a√2* h= 4* 10√2* 10= 400√2cm²