Przetłumacz na polski-daję naaj ;)

belong to
quite often
regularly
statistics
these days
Vietnamese
Wales
Website
delayed
depart from
highlands
hold
arrive late
crime novel
impressionist
laugh at
laugh out loud
reunion(party)
statistically
take the lift
theory of relativity
look into
on his ovn
piano keys
rhapsody
stay up late

3

Odpowiedzi

2010-02-15T23:38:33+01:00
Belong to - należeć do
quite often - dosyc często
regularly - regularnie
statistics - statystyki
these days - te dni
Vietnamese - wietnamski
Wales - Walia
Website - strona internetowa
delayed - opóźnienie
depart from - odstąpić od
highlands -
hold - trzymać
arrive late - dostarczone z opóźnieniem
crime novel - powieśc kryminalna
impressionist - impresjonista
laugh at - śmiac się
laugh out loud - smiac się głośno
reunion(party) - organizować
statistically - statystyki
take the lift - wyci,ągać
theory of relativity - teoria względności
look into - patrzeć ( badać)
on his ovn - spojrzec na niego
piano keys - klawisze
rhapsody
stay up late - zostać spóźnionym
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T23:47:09+01:00
Należeć do
dosyć często
regularnie
Statystyka
te dni
Wietnamski
Walia
Strona jnternetowa
opóźniony
odstąpić od
obszary górskie
trzymać
dostarczone z opóźnieniem
powieść kryminalna
impresjonistyczny
śmiać się
śmiać się głośno
patrzeć (badać)
statystycznie
weź windę
teoria względności
zajrzyj
spojrzeć na niego
klawisze
rapsodia
zostać spóźnionym
2010-02-15T23:50:16+01:00
Belong to -należeć do
quite often- dość często
regularly- regularnie
statistics- statystyki
these days- te dni
Vietnamese- Wietamczyk
Wales- Walia
Website- strona internetowa
delayed- opóźniony
depart from- wyruszać z
highlands- średniogórza
hold- trzymać
arrive late- przybyć późno
crime novel- powieść kryminalna
impressionist- impresjonista
laugh at- śmiać się z
laugh out loud- zaśmiać się głośno
reunion(party)- spotkanie
statistically- statystycznie
take the lift- wziąć taryfę
theory of relativity- teoria względności
look into- zbadać
on his own- na jego życzenie /dal niego/
piano keys- klawisze
rhapsody- rapsodia
stay up late- pozostać do późna