1.które z wymienionych niżej organelli dzialą cytoplazmę na odrębne obszary:
a.retikulum endoplazmatyczne
b.mostki cytoplazmatyczne
c.plasmodesty
d.mikrofilamenty

2.lizosomy są organellami komórkowymi w których odbywają się przede wszystkim:
a.synteza białka
b.synteza tłuszczów
c.oddechowe
d.hydroliza mikrocząsteczek

1

Odpowiedzi