Odpowiedzi

2010-02-16T12:18:16+01:00
MVC (Model View Controller)
Struktura tego wzorca projektowego polega na tym, że są w nim jasno sprecyzowane trzy elementy:
- Model; czyli dane ich rodzaj ilość oraz zależności między nimi. Na czym aplikacja pracuje, co obrabia i w jaki sposób.
- View; opis i rodzaj prezentacji tego co jest zawarte w komponencie Model. Komponent view opisuje jak dane mają być prezentowane użytkownikowi. Czy mają być pokazane jako tabela, wykres itp.
- Controller; przekształca żądania użytkownika na zadania dla modelu. np. wciśnięcie przycisku "odśwież" powoduje ponowne załadowanie danych z bazy albo uzupełnienie pól z imieniem i nazwiskiem oraz wciśnięcie przycisku "wyślij" spowoduje uaktualnienie bazy danych.

Działanie MVC opiera sie na trzech regułach:
1. Controller jest odpowiedzialny za modyfikację danych w modelu
2. Model weryfikuje oraz uaktualnia dane oraz wysyła informację do komponentów View, o tym że nastąpiła zmiana danych.
3. View są odświeżane aktualnymi danymi z Modelu.

MVC jest bardzo elastyczny bo za pomocą prostych interfejsów można migrować kod pomiędzy różnymi aplikacjami.
1 1 1
2010-02-16T16:48:28+01:00
MVC (Model View Controller) Głównym założeniem tego wzorca jest podzielenie kodu aplikacji na 3 moduły: - Model reprezentujący dane (np. pobierane z bazy danych czy parsowane z plików XML), - Widok reprezentujący interfejs użytkownika, - Kontroler czyli logikę sterującą aplikacją.
MVC jest bardzo elastyczny bo za pomocą prostych interfejsów można migrować kod pomiędzy różnymi aplikacjami.
1 1 1