Odpowiedzi

2010-02-16T08:28:31+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a 3-etylopentanu
 CH3-CH2-CH-CH2-CH3
 ............I
 ...........C2H5

b 2-metylobut-2-en
CH3-C=CH-CH3
 ......I
 .....CH3