Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T07:47:58+01:00
Uczciwość, zachowywanie uznanych norm moralnych, rzetelność w ich spełnianiu, prawość; określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.