Zad 3

Na półce o długości 2m stoją w jednym rzędzie przylegające do siebie puszki z farbą o wysokości 30 cm i średnicy podstawy 20 cm. Ile litrów farby mieści się w nich jeśli w tym rzędzie nie zmieści się już żadna puszka . + rysunek

2

Odpowiedzi

2010-02-16T09:14:41+01:00
H=30cm-wysokość puszki
2r=20cm-średnica jednej puszki
r=10cm-promień puszki
l=2m=200cm-długość półki
n=200cm/20cm=10-liczba puszek z farba znajdujących się na półce
V-objętość jednej puszki(zawartość farby w jednej puszce)
π=3,14 1l=1dm³=1000cm³
V=πr²h
V=π(10cm)²*30cm
V=100πcm²*30cm
V=3000πcm³
V=3000*3,14cm³=9420cm³
V=9,42l
liczba litrów farby we wszystkich puszkach
n*V=10*9,42l=94,2l
Rysunek-nie mogę załączyć bo nie mogę dodać załącznika- wystarczy jak narysujesz prostą a na niej 10 walców(puszek) i oznaczysz r- jako promień puszki, h-jako wysokość puszki i l-jako długość całej półki(prostej)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T09:17:21+01:00
2m=200cm
200cm:30cm=6,67
liczymy V jednej puszki
20:2=10
10cm promień

V=3,14*10 2*30
V=3,14*100*30
V=3000*3,14
V=9420cm3

cm3 zamieniamy na litr
9,42l

mnożymy przez ilość puszek, pod uwagę bieżemy tylko całości

9,42*6=56,52l

Na półce jest 56,52l.