Odpowiedzi

2016-07-19T21:22:23+02:00
Poprawnie napisana charakterystyka powinna zawierać:
- Wstęp; a w nim  przedstawienie postaci(  dane personalne) , a gdy charakteryzujemy bohatera literackiego ( tytuł książki, autor. informacja o roli postaci w utworze)
-Rozwinięcie; a w nim przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych opisywanej postaci, poparta właściwymi przykładami oraz opinie innych o postaci.
- Zakończenie; w nim piszemy własną ocenę charakteryzowanego bohatera.
Przy pisaniu charakterystyki nie należy zapomnieć o oddzielaniu akapitami części charakterystyki i każdą nową myśl wypowiedzi, treść powinna zachować spójność kompozycyjną, należy także wprowadzać cytaty, epitety, porównania, a nawet związki frazeologiczne. Dobrze by było zadbać o oryginalność w przedstawianiu swoich spostrzeżeń. Należy unikać powtórzeń