Tekst źrółowy
Zbiór wyroków jest jednym z pierwszych kodeksów prawnych w dziejach ludzkości. Kodeks poprzedza wstęp uzasadniający wprowadzenie praw:


Wtedy to [bogowie ustanowili] mnie, Hammurabiego, księcia pobożneg, wielbiącego bogów, [aby] sprawiedliwośc w kraju zaprowadzic, aby złych i nikczemnych wytracic abby silny słabego nie krzywdził. [...] Gdy Marduk* ład zaprowadzic [wśród] ludu i krajowi dobre obyczaje dac poznac, polecił mi, prawo i spariedliwośc w usta kraju włożyłem [oraz] dobrobyt zapewniłem.
Wtedy też:
Jeśli obywatel obywatela oskarżył i morderstwo mu zarzucił, a nie udowodnił mu tego, oskarżyciel jego zostanie zabity. [...]
Jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwem wystąpił, oswiadczenia swojego nie udowodnił, [to] jeżeli rozprawa ta [była] sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity. [...]
Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę mu utną.
Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko mu wybiją;
Jeżeli kośc obywatela złamał, kośc mu złamią.
Jeśli oko pracownikowi najemnemu wybił lub kośc mu złamią, 1 minę** srebra zapłaci.
Jeśli oko niewolnika obywatela wybiłlub kośc niewolnika obywatela złamał, połowę ceny jego zapłaci.
Jeśli obywatel w policzek obywatela godniejszego niż on uderzł, na Zgromadzeniu 60 razy bykowcem*** zostanie uderzony.
Jeśli obywatel w policzek obywatela takiego jak on uderzył, 1 minę srebra zapłaci.
Jeśli niewolnik obywatela w policzek uderzył, ucho mu utną.

Kodeks Hammurabiego, przeł. M.Stępień, Warszawa 1996, s.75, 79, 80, 123.

*Matduk-naczelne bóstwo Babilonu, opiekun władzy królewskiej.
**Mina-miara wagi, około 0,5 kg.
***Bykowiec-bicz zrobiony z wiązki rzemieni.


Pytania do tekstu źródłowego:
1. W jaki sposób Hammurabi uzasadnia swą władze? Jakie są relacje króla z bogami? Wskaż odpowiednie miejsca w tekście.
2. Zanjdź w tekście wyrok, który odwołuje się do zasady ,,oko za oko ząb za ząb". Czy zastosowane kary są równe dla wszystkich? Od czego zależy zróznicowanie?
3. Jakie grupy społeczne wyróżnia tekst prawa? Wskaż odpowiednie miejsca.
4. Które rodzaje kar zostały już zarzucone, a które nadal się stosuje?

3

Odpowiedzi

2009-10-12T22:05:18+02:00
Pytania do tekstu źródłowego:
1. W jaki sposób Hammurabi uzasadnia swą władze? Jakie są relacje króla z bogami? Wskaż odpowiednie miejsca w tekście.
2. Zanjdź w tekście wyrok, który odwołuje się do zasady
,,oko za oko ząb za ząb". Czy zastosowane kary są równe dla wszystkich? Od czego zależy zróznicowanie?
3. Jakie grupy społeczne wyróżnia tekst prawa? Wskaż odpowiednie miejsca.
4. Które rodzaje kar
zostały już zarzucone, a które nadal się stosuje?

1. niestety nie wiem
2.Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko mu wybiją
(kary obowiązywały wszystkich, bez wyjątków)
3. nie wiem
4.Kar tych nie stosuję się
13 2 13
2009-10-12T22:05:26+02:00
1. Hammurabi uzasadnił swa władze po przez powołanie sie na to ze do posługi ludu wezwali go bogowie. Relacje są wspaniałe, ponieważ to bogowie wybrali go jako człowieka pobożnego. Cały pierwszy akapit.
2. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko mu wybiją;
Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. Kary są niesprawiedliwe, zależy to od majątku i tytułu jakim dąży się przestępca.
3. Obywatel, obywatela godniejszy, niewolnik.
4. Wszystkie zostały zarzucone.
26 4 26
2009-10-12T22:10:07+02:00
1 Hammurabi twierdził iż jest bożym wysłannikiem , łącznikiem między poddanymi a bogami
2 Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko mu wybiją; oraz Jeżeli kośc obywatela złamał, kośc mu złamią.
3 wyróżniony jest obywatel oraz niewolnik
4 ???
5 3 5