Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:18:38+01:00
About London
The entrance {introduction}

London - the capital of Great Britain, is situated in midday {south} England over Thames, 64 kms from her outlet to North Sea. In respect of the number of inhabitants London is one of greatest conurbations of the world. The conurbation (with the suburban zone stretching in the radius 72 kms from the centre of London) concentrates about 12,3 millions of inhabitants (i.e. above {over} 1/5 the total population of Great Britain), stretches on 1607km. A mayor of the city is Boris Johnson.
The culture and the learning {science}
London is an abode of the King′s Companionship , the University of the London-, Polskiego University abroad and many other colleges. Is also large ośodkiem kultularnym: the opera Covent Garden, celebrated orchestras (London Symphony Orchestra, BBC Orchestra and London Philharmonic Orchestra) and theatres (among other things National Theatre). Are found here numerous museums and galleries which attract tourists from the all the world. Most well-known are British Museum, National Gallery, Tate Gallery, the Museum Viktorii and Albert, Natural History Museum, London Museum, Science Museum, Imperial the Boiling water Museum. London is united {is associated} also with the huge number of beautiful and well-groomed parks (Hyde the Park, St. James the Park, Kew Gardens, Putting green the Park, Regent′s the Park and many other).
The transport
A base of the municipal communication is complex, multi-level underground system <Metro_38.html> and buses. Thames is crossed by numerous railway bridges and of road (among other things London Bridge <Tower Bridge_18.html>). The London-agglomeration serve 2 large, international airports <Lotniska_61.html>: Heathrow and Gatwick. Banks of Thames the cover {covers} the thick port-(zwłascza in eastern częśći of the agglomeration)building. Downtown of London is situated also a dozen or so railway stations (among other things Waterloo, King Cross), from here leave super quick trains TGV junctive London with Brussels and Paris (the travel lasts approx. 2-3 the hour).
The economy {farm} and the industry
London is acknowledged behind the centre of the European trade, are situated here: the securities exchange which serves the most of world transactions , metal exchange coloured, the international centre financial-commercial, of State Bank of England, 500 national and foreign banks, numerous assurance societies. The city is a place of numerous international conferences and parley.
The industry of the London-region employs about 2 millions of workers and delivers about 1/4 values country-made przemyslowej.Bardzo well-developed the aircraft industry is, car, electrotechnical, electronic, alimentary, of clothes, of leather, of paper, furniture, of printing and precise. Works {bets} of the heavy industry are collected mostly in the eastern part of London, along banks of Thames, the light industry in central districts. Modern industrial centres come into being at present {nowadays} in the suburban zone of London.

TŁUMACZENIE:O Londynie
Wstęp

Londyn - stolica Wielkiej Brytanii, położony jest w południowej Anglii nad Tamizą, 64 km od jej ujścia do Morza Północnego. Pod względem liczby mieszkańców Londyn jest jedną z największych aglomeracji miejskich świata. Aglomeracja miejska (ze strefą podmiejską rozciągającą się w promieniu 72 km od centrum Londynu) skupia około 12,3 mln mieszkańców (tj. ponad 1/5 ogółu ludności Wielkiej Brytanii), rozciąga się na 1607km. Burmistrzem miasta jest Boris Johnson.

Kultura i nauka
Londyn jest siedzibą Towarzystwa Królewskiego, Uniwersytetu Londyńskiego, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz wielu innych szkół wyższych. Jest także dużym ośodkiem kultularnym: opera Covent Garden, słynne orkiestry (London Symphony Orchestra, BBC Orchestra i London Philharmonic Orchestra) oraz teatry (m.in. National Theatre). Znajdują się tu liczne muzea i galerie, które przyciągają turystów z całego świata. Najbardziej znane to British Museum, National Gallery, Tate Gallery, Muzeum Viktorii i Alberta, Natural History Museum, London Museum, Science Museum, Imperial War Museum. Londyn jest także kojarzony z ogromną liczbą pięknych i zadbanych parków (Hyde Park, St. James Park, Kew Gardens, Green Park, Regent's Park i wiele innych).

Transport
Podstawą komunikacji miejskiej jest rozbudowana, wielopoziomowa sieć metra oraz autobusów. Tamizę przecinają liczne mosty kolejowe i drogowe (m.in. London Bridge). Aglomerację londyńską obsługują 2 duże, międzynarodowe porty lotnicze: Heathrow i Gatwick. Brzegi Tamizy pokrywa gęsta zabudowa portowa (zwłascza we wschodniej częśći aglomeracji). W centrum Londynu mieści się także kilkanaście dworców kolejowych (m.in. Waterloo, King Cross), stąd odjeżdżają super szybkie pociągi TGV łączące Londyn z Brukselą i Paryżem (podróż trwa ok. 2-3 godziny).

Gospodarka i przemysł
Londyn uznawany jest za centrum europejskiego handlu, mieszczą się tutaj: giełda papierów wartościowych, która obsługuje większość transakcji światowych, giełda metali kolorowych, międzynarodowe centrum finansowo-handlowe, państwowy Bank Anglii, 500 krajowych i zagranicznych banków, liczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Miasto jest miejscem licznych międzynarodowych konferencji i układów.

Przemysł regionu londyńskiego zatrudnia około 2 mln pracowników i dostarcza około 1/4 wartości krajowej produkcji przemyslowej.Bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł lotniczy, samochodowy, elektrotechniczny, elektroniczny, spożywczy, odzieżowy, skórzany, papierniczy, meblarski, poligraficzny i precyzyjny. Zakłady przemysłu ciężkiego są skupione głównie we wschodniej części Londynu, wzdłuż brzegów Tamizy, przemysłu lekkiego w dzielnicach centralnych. Nowoczesne ośrodki przemysłowe powstają obecnie w strefie peryferyjnej Londynu.

6 3 6