LIST FORMALNY - proszę nie pisać przy użyciu translatora ;)

Przeczytałeś ogłoszenie o letniej szkole języka francuskiego. Chciałabyś się do niej zapisać. Napisz list do dyrektora szkoły:

1. Spytaj się co codzienny rozkład zajęć i godziny rozpoczęcia ich.
2. Spytaj o tematykę zajęć i metody nauczania.
3. Dowiedz się czy są zajęcia pozalekcyjne, sportowe, kulturowe.
4. Dowiedz się o wiek uczestników kursu oraz kraje z jakich pochodzą.120 SŁÓW.

1

Odpowiedzi

2009-10-13T13:42:24+02:00
Dear Sir or Madam,

I am writing to inquire about the French summer school. I would like to enrol on the course and I have a few questions.

First of all, I want to familiarize myself with the school routine. I would like to know what the lessons are and what time they start.
Secondly, I seek information concerning the subject matter and teaching methods applied in the school.
I am also interested whether there are any extra activities after lessons. I would like to participate in some sport classes or cultural events.
Finally, I wish to find out what the age of other students is and where they come from.

I am deeply interested in studying in the French summer school. I look forward to receiving your reply.

Yours faithfully,

XYZ

(ok. 130 słów)