1.w ogrodzie rosło 42 drzewa: śliwy,jabłonie,wiśnie. Jabłoni i śliw jest razem 27 jabłoni i wiśni 29:
a) ile jabłoni rosło w tym ogrodzie?
b) jaki procent wszystkich drzew stanowiły jabłonie?

2.na srodku ogrodu znajdował się klomb w kształcie koła o średnicy 8m. wokół klombu znajdowała się scieżka o szerokości 2m.
a) ile w przybliżeniu metrów siatki potrzeba na ogrodzenie klombu?
b) jaka jest powierzchnia ścieżki otaczającej klomb?

1

Odpowiedzi

2010-02-16T10:58:23+01:00
2.
d=8
r=8:2=4

l=2pi r
l=8pi
pi=3.14(w przybliżeniu)

l=25.12m-około