Oblicz masę Ziemi wiedząc że promień Ziemi ma wartość R=6370km, ze stała grawitacją G=6,673*10do potęgi -11, Nm2/g=10m/s2


Oblicz na jakiej wysokości nad powierzchnia księżyca powinna krążyć sonda kosmiczna jeśli poruszac sie ona bedzie po orbicie kołowej z prędkościa V=1,6km/h księżyc ma masę Mk=7,35*10 do potęgi 22 kga jego promień ma Rk=1740

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T11:52:46+01:00
Witaj
1/korzystamy z przybliżonej równości siły ciężkości i siły przyciągania grawita-
cyjnego
Q = Fg
mg = GMm/R2
M = g*R^2/G = 10N/kg*[6,37*10^6m]^2/6,673*10^-11Nm2/kg2 = 6,08*10^24kg

2/Siłą dośrodkową Fr zmuszającą sondę do ruchu po orbicie kołowej jest
siła przyciągania grawitacyjnego Fg.
Fr = Fg
mv2/r = GMk*m/r2
r = GM/v2 = 6,673*10^-11Nm2/kg2*7,35*10^22kg/[1600m/s]^2 = 1916km
szukana wysokość nad powierzchnią księżyca h = r - Rk = 1915km - 1740km =

h = 175 km nad powierzchnią księżyca

........................pozdrawiam
1 5 1