Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T11:31:33+01:00
11.07.1917 urodził się Ks. Józef Grzyb
24/25.10.1917 rewolucja październikowa
08.01.1918 „Prezydent Wilson przedstawił kongresowi 14. punktowy 'Program pokoju światowego'.
03.03.1918 - traktat Niem- Rosyjski (+Ukraina)
07.11.1918„W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
18.01.1919 konferencja w Paryżu(pokojowa)
28.04.1919 – Urodził się Leszek Prorok
16/17.08.1919 – pierwsze powstanie na górny Śląsku
19/20.08.1920-2. Powstanie śląskie
17.03.1921 konstytucja Marcowa
20.03.1920Po raz pierwszy dzwonek rozległ się w szkolnych murach
2/3.05.1921- 3 powstanie na górnym ślasku
licze na naj;*
2 5 2
2010-02-16T11:41:34+01:00
11.07.1917 - rodził się Ks. Józef Grzyb
24/25.10.1917 - Rewolucja październikowa w Rosji.
08.01.1918 - Utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.
03.03.1918 - zawarcie pokoju między Niemcami i Austrią a Rosją.
07.11.1918 - utworzenie rządu ludowego w Lublinie.
18.01.1919 - w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa po I wojnie światowej.
28.04.1919 - Urodził się Leszek Prorok
16/17.08.1919 - pierwsze powstanie na górny Śląsku
19/20.08.1920 - Powstanie śląskie
17.03.1921 - konstytucja marcowa
20.03.1920 - pierwszy dzwonek
2/3.05.1921 - 3 powstanie na górnym ślasku

1 1 1
2010-02-16T12:15:49+01:00
Proszę o dopisanie do dat wydarzeń :
11.07.1917 - (wg niektórych źródeł 9 lipca) - kryzys przysięgowy - odmowa złożenia przysięgi przez żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich
24/25.10.1917 - wybuch rewolucji w Rosji
08.01.1918 - orędzie prezydenta USA Wilsona (13 pkt. - potrzeba odbudowy państwa Polskiego)
03.03.1918 - traktat brzeski (pokojowy zawarty między Niemcami, Austro-Węgrami a Rosją)
07.11.1918 - w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele
18.01.1919 - rozpoczęcie konferencji pokojowej w Paryżu i powołanie Rady Dziesięciu
28.04.1919 - Niemcy obalili Centralną Radę Ukrainy
16/17.08.1919 - wybuchło I powstanie śląskie
19/20.08.1920 - w nocy z 19 na 20 sierpnia rozpoczęło się II powstanie śląskie
17.03.1921 - została uchwalona tzw. konstytucja marcowa
20.03.1920 - tutaj chyba pomyłka w roku. Jeśli chodzi o rok 1921, to odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku
2/3.05.1921 - wybuchło III powstanie śląskie