#include <iostream>

using namespace std;

int dzielnik,liczby[999];
int main()
{
cout<<"dzielnik"<<endl;
cin>>dzielnik;
for(int i=0;i<1000;i++)
{
if(0==i%dzielnik)
cout<<i<<"\t";
}

system("pause");

return 0;
}

Przerobić na pętle while i do while

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:29:03+01:00
#include <iostream>

using namespace std;

int dzielnik,liczby[999];
int main()
{
int i=0;
cout<<"dzielnik"<<endl;
cin>>dzielnik;
do{
if(0==i%dzielnik)
cout<<i<<"\t";
i++;
}
while(i<1000);
system("pause");

return 0;
}


II program:
#include <iostream>

using namespace std;

int dzielnik,liczby[999];
int main()
{
int i=0;
cout<<"dzielnik"<<endl;
cin>>dzielnik;
while(i<1000)
{
if(0==i%dzielnik)
cout<<i<<"\t";
i++;
};

system("pause");

return 0;
}