Wyrazy rozdzielone twardą spacją przy przenoszeniu do nowego wiersza traktowane są jak jeden wyraz. Aby wstawić twardą spację należy
.....................................................................................
Tekst raz zdefiniowany wyświetlany u góry każdej strony dokumentu:
.....................................................................................
Do czego służy przycisk znajdujący się na pasku narzędzi
.....................................................................................
Komputer nadzorujący pracę określonej części sieci oraz udostępniający jej zasoby to
.....................................................................................
Urządzenie zamieniające sygnał cyfrowy na analogowy (lub odwrotnie)
.....................................................................................
Część pamięci operacyjnej (pamięć podręczna), służąca do przechowywania fragmentów tekstu, obrazków, plików:
.....................................................................................

Proszę o szybkie rozwiąznie !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:32:35+01:00
Wyrazy rozdzielone twardą spacją przy przenoszeniu do nowego wiersza traktowane są jak jeden wyraz. Aby wstawić twardą spację należy ... nacisnąć CTRL+SHIFT+SPACJA

Tekst raz zdefiniowany wyświetlany u góry każdej strony dokumentu: .... NAGŁÓWEK

Do czego służy przycisk znajdujący się na pasku narzędzi....
Zapewne brakuje tutaj obrazka tego przycisku, ale ogólnie każdy taki przycisk służy do uruchomienia funkcji związanej z tym przyciskiem.

Komputer nadzorujący pracę określonej części sieci oraz udostępniający jej zasoby to SERWER

Urządzenie zamieniające sygnał cyfrowy na analogowy (lub odwrotnie)
MODEM ( z ang. MOdulator DEModulator )

Część pamięci operacyjnej (pamięć podręczna), służąca do przechowywania fragmentów tekstu, obrazków, plików:
CACHE
1 4 1