Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:48:33+01:00
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

bool koniec = false;

do
{
cout<<"Wybierz czynnosc:"<<endl;
cout<<"d - zamiana wszystkich liter na duze"<<endl;
cout<<"m - zamiana wszystkich liter na male"<<endl;
cout<<"w - wyjscie z programu"<<endl;

char c;
cin>>c;

if(c == 'd' || c == 'm')
{
string napis;
cout<<"Podaj napis do zamiany"<<endl;
cin>>napis;

for(int i=0; i<napis.length(); ++i)
{
if(c=='m')
napis[i] = tolower(napis[i]);
else
napis[i] = toupper(napis[i]);
}
cout<<napis<<endl<<endl;

}
else if (c == 'w')
koniec = true;


} while (!koniec);

return 0;
}