Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T13:18:39+01:00
Okupacja na ziemiach polskich.Zlikwidowano ośrodki polskiej kultury(szkolnictwo polskie,prasę,biblioteki,muzea),a miastom i ulicom nadano niemieckie nazwy.Jednocześnie ludność polska była masowo pozbawiana życia poprzez egzekucje,pacyfikacje,obozy zagłady,takie jak:Bełżec,Treblinka,Majdanek,Sobibór,Buchenwald i inne.Skonfiskowano fabryki i zakłady przemysłowe przystosowano do produkcji wojennej,polskie gospodarstwa obłożono wysokimi kontyngentami.Polska stała się nieludzko eksploatowaną kolonią.Wywożono lub niszczono dobra kulturalne.
Zamknięto muzea,teatry,większość bibliotek.