Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T13:58:26+01:00
Betel - nazwa pochodzi od patriarchy Jakuba. Nazwał tak miejsce, w którym spał, a we śnie ukazała mu się drabina do nieba.
Góra Synaj - Mojżeszowi ukazał się anioł Boga i powiedział aby wyprowadził Izraelitów z niewoli .
Góra Moria - Żydzi wierzyli , że na górze znajduje się centrum świata
Góra Horeb - Miejsce powołania Mojżesza przez Jahwe
Golgota - ukrzyżowanie Jezusa
Sychem - Ojciec Abraham miał założyć tam obozowisko
9 2 9