Zapisz, jakie oceny z matematyki mają niemieccy uczniowie i odpowiedz na pytania:

Ackermann Martin : 3 ,4 ,1
Beckmann Anna : 5,4,6,5
Czekala Andreas : 1,2,1,2
Dorner Florian : 3,4,3,2

pytania :
Wer ist gut in Mathe ? ...............................................................
Wer ist nicht so gut ? ...........................................................
Wer ist schlecht in Mathe ? .........................................................

3

Odpowiedzi

2010-02-16T13:24:33+01:00
1. Beckmann Anna
2.Dorner Florian und Ackermann Martin
3.Czekala Andreas

trzeba dodać ich oceny np.3+4+1=8 i to co wyszło podzielić przez liczbe ocen czyli:8:3=2,66
tak jak oblicza się średnią ocen.

Liczę na naj
2010-02-16T13:27:55+01:00
1.Czekala Andreas ist gut in Mathe.
2.Dorner Florian und Ackermann Martin sind nicht go gut in Mathe.
3.Beckmann Anna ist schecht in Mathe.
2010-02-16T13:30:06+01:00
Ackermann Martin: befriedigend (3), genügend (4) , sehr gut (1)
Beckmann Anna: mangelhaft (5), genügend (4), ungenügend (6)
mangelhaft(5)
Czekala Andreas: sehr gut(1), gut (2), sehr gut (1), gut (2)
Dorner Florian: befriedigend (3) , genügend (4), befriedigend (3), gut (2)

Czekala Andreas ist gut in Mathe.
Beckmann Anna ist schlecht in Mathe.
Ackermann Martin und Dorner Florian sind nich so gut in Mathe.

Pzdr ; )


P.S. pamiętaj że np u nich 1 to u nas jest 6. Napisałam ci całe nazwy tych ocen. Tak że gdy Czekala Andreas ma same "1" i "2" jest najlepszym uczniem.