Odpowiedzi

Jaką wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu x=0, a jaką dla argumentu x=1?
a)f(x) = x3
dla x=0
f(0)=0
dla x=1
f(1)=1

b) f(x)=√x- 10
dla x=0
f(0)=-10
dla x=1
f(1)=-9

c) f(x) = 1/(x+2)
dla x=0
f(0)=1/2
dla x=1
f(1)=1/3
43 4 43
A)f(x) = x3
Dla x=0
f(x)=0
Dla x=1
f(x)=1
b) f(x)=√x- 10
Dla x=0
f(x)=-10
Dla x=1
f(x)=-9
c) f(x) = 1/(x+2)
Dla x=0
f(x)=1/2
Dla x=1
f(x)=1/3
6 4 6