Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • d14g
  • Rozwiązujący
2010-02-16T14:10:09+01:00
L.p.
M: Kozioł
D: Kozła
C: Kozłowi
B: Kozła
N: Kozłem
Msc.: Koźle
W! Koźle!

L.mn.
M: Kozłowie
D: Kozłów
C: Kozłom
B: Kozłów
N: Kozłami
Msc.: Kozłach
W! Kozłowie

L.p.
M: Zręba
D: Zręby
C: Zrębie
B: Zrębę
N: Zrębą
Msc.: Zrębie
W! Zrębo!

L.mn.
M: Zrębowie
D: Zrębów
C: Zrębom
B: Zrębów
N: Zrębami
Msc.: Zrębach
W! Zrębowie!

L.p.
M: Gołąb
D: Gołąba
C: Gołąbowi
B: Gołąba
N: Gołąbem
Msc.: Gołąbie
W! Gołąbie!

L.mn.
M: Gołąbowie
D: Gołębów
C: Gołębom
B: Gołębów
N: Gołębami
Msc.: Gołębach
W! Gołębowie!

L.p.
M: Dudek
D: Dudka
C: Dudkowi
B: Dudka
N: Dudkiem
Msc.: Dudku
W! Dudku!

L.mn.
M: Dudkowie
D: Dudków
C: Dudkom
B: Dodków
N: Dudkami
Msc.: Dudkach
W! Dudkowie!

L.p.
M: Zagłoba
D: Zagłoby
C: Zagłobie
B: Zagłobę
N: Zagłobą
Msc.: Zagłobie
W! Zagłobo!

L.mn.
M: Zagłobowie
D: Zagłobów
C: Zagłobom
B: Zagłobów
N: Zagłobami
Msc.: Zagłobach
W! Zagłobowie!

L.p.
M: Bunio
D: Bunia
C: Buniowi
B: Bunia
N: Buniem
Msc.: Buniu
W! Buniu!

L.mn.
M: Buniowie
D: Buniów
C: Buniom
B: Buniów
N: Buniami
Msc.: Buniach
W! Buniowie!

L.p.
M: Szlaga
D: Szlagi
C: Szladze
B: Szlagę
N: Szlagą
Msc.: Szladze
W! Szlago!

L.mn.
M: Szlagowie
D: Szlagów
C: Szlagom
B: Szlagów
N: Szlagami
Msc.: Szlagach
W! Szlagowie!

L.p.
M: Rabe
D: Raby
C: Rabie
B: Rabę
N: Rabe
Msc.: Rabie
W! Rabe!

L.mn.
M: Rabowie
D: Rabów
C: Rabom
B: Rabów
N: Rabami
Msc.: Rabach
W! Rabowie!

Przy Rabe nie daję 100% pewności, że się odmienia, bo nazwisko słyszę pierwszy raz, ale jeśli się odmienia, to zrobiłbym tak, jak napisałem.
Pozdrawiam :)
1 5 1
2010-02-16T14:13:00+01:00
M.kozioł -zręba- gołąb- dudek-zagłoba-bunio-szlaga-rabe
D.kozła -zręby- gołębia-dudka-zagłoby-bunia-szlagi-rabi
C.kozłowi-zrębie- gołębiu- dudkowi-zagłobie-buniowi-szladze-rabie
B.kozła -zrębe- gołębia- dudka-zagłobe-bunia-szlage-rabe
N.kozłem-zrębą- gołębiem-dudkiem-zagłobą-buniem-szlagą-raba
Msc.koźle-zrębie-gołębiu- dudku-zagłobie-buniu-szladze-rabie
W.kozioł -zręba- gołąb- dudek-zagłoba-bunio-szlaga-rabe
w liczbie mnogiej
M.Kozłowie-zrębowie-gołębiowie-dudkowie-zagłobowie-buniowie-szlagowie-rabowie
D.Kozłów-zrębów-gołębiów-dudków-zagłobów-buniów-szlagów-rabów
C.kozłom-zrębom-gołębiom-dudkom-zagłobą-buniom-szlagą-rabą
B.kozły-zręby-gołębie-dudków-zagłobów-buniów-szlagów-rabów
N.kozłami-zrębami-gołębiami-dudkami-zagłobami-buniami-szlagami-rabami
Msc.kozłach-zrębach-gołębiach-dudkach-zagłobach-bunaich-szlagach-rabach
W.kozły-zręby-gołębie-dudkowie-zagłobowie-buniowie-szlagowie-rabowie