Jezyk C++
1.Napisz program, który obliczy pole prostokąta. Długości boków prostokąta są liczbami całkowitymi podanymi przez użytkownika.[np 2 i 3]

2.Napisz program, który wczyta 2 liczby rzeczywiste i wyświetli ich średnią arytmetyczną (z dokładnością do miejsca dziesiętnego).
[np. 3 i 3}

Proszę o podanie kodu żródłowego.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T22:32:55+02:00
1.
#include<stdio.h>
#include<windows.h>


main()
{
int a;
int b;
int wynik;

printf("Witaj w programie liczacym pole prostokata.\n Podaj długosc boku a\n");

scanf("%d" ,&a);
printf("\n Podaj dlugosc boku b\n");
scanf("%d" ,&b);
wynik = a*b;
printf("\n Wynik to %d\n" ,wynik);
system("pause");
getchar();
return(0);
}
2.
#include<stdio.h>
#include<windows.h>


main()
{
int a;
int b;
float wynik;
float wynik1;

printf("Witaj w programie liczacym srednia arytmetyczna.\n Podaj liczbe 1\n");

scanf("%d" ,&a);
printf("\n Podaj liczbe 2\n");
scanf("%d" ,&b);
wynik = a+b;
wynik1 = wynik / 2;
printf("\n Wynik to %.1f\n" ,wynik1);
system("pause");
getchar();
return(0);
}
1 5 1