1.zmontowano rurociąg o długości 172 metry na który zużyto 23 rury dwujakiego rodzaju. pierwszy rodzaj miał długość 4,7 metra a drugi 8,25 metra. ile zuzyto rur dłuższych a ile krótszych


2.Dane są dwa okręgi zewnętrzniestyczne przy czym odległość ich środków wynosi 15 cm. znajdź promienie tych okręgów jeżeli iloraz ich długości wynosi 3/2(trzy drugie)

Ułóżcie równanie obliczcie je i zróbcie sprawdzenie. Dzięki.

3

Odpowiedzi

2010-02-16T14:35:21+01:00
1.
x-ilość rur krótszych
y- ilość rur dłuższych

{ x+y=23/*(-4,7)
{4,7x+8,25y=17m
{-4,7x-4,7y=-108,1
{4,7x+8,25y=172
3,55y=63,9/:3,55
y=18

x+y=23
x+18=23
x=23-18
x=5

SPRAWDZENIE:
x+y=23
5+18=23

ODP: zuzyto 5 krótszych rur i 18 dłuższych.

tego 2 jeszce nie maiłąm nigdy na lekcjach także ci nie pomoge ale to jest na
100% dobrze
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:41:30+01:00
Http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0b990db383e5f13e.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/245fef10dd7a2954.html
  • kpok
  • Rozwiązujący
2010-02-16T14:59:35+01:00
1.
d-ilość dłużych rur
k-ilość krótszych rur
d+k=23 wszystkich rur jest 23
8,25*d+4,7*k=172 suma długości wszystkich rur wynosi 172m
d=23-k
8,25*(23-k)+4,7*k=172
189,75-8,25*k+4,7*k=172
3,55*k=17,75
k=17,75/3,55
k=5
d=23-5
d=18
Odp: Do zmontowania rurociągu zużyto 5 rur krótszych i 18 rur dłuższych.
Spr:
d+k=23
18+5=23
23=23 OK
8,25*d+4,7*k=172
8,25*18+4,7*5=172
148,5+23,5=172
172=172 OK
2.
r-promień pierszego okręgu
R-promień drugiego okręgu
R+r=15 odległość od środków czyli suma długości promieni równa się 15
R/r=3/2 iloraz ich dł. wynosi trzy drugie
R=3*r/2
3*r/2+r=15 \ *2
3*r+2*r=30
5*r=30
r=6
R+r=15
R=15-r
R=15-6
R=9
Odp:Promienie tych okręgów wynoszą 9cm i 6cm.
Spr:
R+r=15
9+6=15
15=15 OK
R/r=3/2
9/6=3/2
3/2=3/2 OK