1. Napisz reakcję hydrolizy poniższych estrów:
a) butanianu etylu
b) etanianu etylu
c) propanianu etylu
2. Napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a) etanianu etylu
b) stearynianu butylu
c) metanianu etylu
d) stearynianu propylu
e) butanianu metylu
f) oleinianu pentylu
(to jest w ćwiczeniach do klasy 3 gimnazjum chemia str. 65).
Proszę o szybkie rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

2010-02-16T14:37:48+01:00
1.
a)
C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O = C₃H₇COOH + C₂H₅OH
b)
CH₃COOC₂H₅ + H₂O = CH₃COOH + C₂H₅OH
c)
C₂H₅COOC₂H₅ + H₂O = C₂H₅COOH + C₂H₅OH
2.
a)
CH₃COOC₂H₅ + 5 O₂ = 4 CO₂ + 4 H₂O
b)
C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + 32 O₂ = 22 CO₂ + 22 H₂O
c)
2 HCOOC₂H₅ + 7 O₂ = 6 CO₂ + 6 H₂O
d)
2 C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + 61 O₂ = 42 CO₂ + 42 H₂O
e)
2 C₃H₇COOCH₃ + 13 O₂ = 10 CO₂ + 10 H₂O
f)
2 C₁₇H₃₃COOC₅H₁₁ + 66 O₂ = 46 CO₂ + 44 H₂O
1 5 1