Odpowiedzi

2010-02-16T14:21:47+01:00
K2O

K2O + H2O = 2KOH
Odczyn zasadowy

P4O10

P4O10 + 6H2O = 4H3PO4

Odczyn kwaśny

Fe(NO2)3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HNO2

Odczyn obojętny (słaby kwas i słaba zasada)

NH3

NH3 + H2O = NH3 . H2O

zasadowy

NaH2PO4 + H2O = Na2HPO4

Obojętny

KHSO4 Obojętny

Na2S zasadowy
CH3OH obojętny
NaCl obojętny
Ba zasadowy (powstanie Ba(OH)2)
FeOHCl kwaśny
1 1 1