Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:24:19+01:00
S=0,72m
v₀=800 m/s

s=v₀t + ½at²
a= Δv/t

a = v₀/t
s = v₀t + ½ * (v₀/t) *t²

s = v₀t + ½ * v₀*t

s = 1,5 * v₀t

t = s/(1,5v₀)

t = 0,72/(1,5*800)
t = 0,0006 s

a = 800/0,0006
a = 1333333,33 m/s²