Zad.1
Wymień podstawowe zasady polskiej polityki bezpieczeństwa.
Zad.2
Wymień elementy systemu obronnego Państwa.
Zad.3
Wymień i opisz zadania poszczególnych rodzai wojsk sił zbrojnych.
Zad.4
Wymień i opisz formy służby wojskowej.
Zad.5
Wymień zadania obrony cywilnej w czasie wojny i w czasie pokoju ( Po 4 zadania. )
Zad.6
Wymień zadania systemu kierowania obronnością Państwa.
Zad.7
Wymień zadania ogniw pozamilitarnych systemu obronnego.
Zad.8
Wymień odroczenia pobrowego na jego wniosek.
Zad.9
Wymień uprawnienia żołnierza w czasie pełnienia przez niego służby wojskowej.


Dzieki :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:42:58+01:00
Zad1. Podstawowymi zasadami polskiej polityki bezpieczeństwa są:
a)polska działając na arenie miedzy narodowej musi szanować i realizować wartości zapisane w Traktacie Północnoatlantyckim l Traktatach Europejskich
b Polska wiąże swoje bezpieczeństwo z bezpieczeństwem państw NATO i członków Unii
c Polska używa siły zbrojnej tylko i wyłącznie w obronie.
d polityka bezpieczeństwa realizuje sire zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej a także szanuje prawa danych krajów.
zad2.- Rada Ministrów
- Sejm i Senat
- Prezydent RP
zad. Wojska Lądowe, wojsko to chroni przed atakiem lądowym i powietrznym
Siły Powietrzne, atakują z powietrza
Marynarka Wojenna ma za zadanie chronić państwa na morzu
Wojska Specjalne.
zad
informacyjne, ochronne i gospodarcze.
zad
zadSzeregowy + starszy szeregowy
Kapral + starszy szeregowy
. Starszy plutonowy + sierżant + starszy sierżant
Sierżant sztabowy + starszy sierżant sztabowy
. Młodszy chorąży + chorąży + starszy chorąży
. Młodszy chorąży sztabowy + chorąży sztabowy + chorąży starszy
. . Major + podpółkownik + pułkownik
Generał brygady + generał dymizji + generał bronit + generał + Marszałek Polski
zad ludnosc cywilna ma za zadanie bronic i chronić ludzi i dobr publicznyc oraz pomagac po szkodowanym
zad.w czasie pokoju ma za zadanie przygotowac sily zbrojne w razie walki
ma za zadanie chronic niepodległośc RP i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic.

8 4 8