Hej ! Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie i dokładne obliczenia
Podam 3 zadania do wyboru 2 :)
Zadanie 1 .
Za 1¾ kilograma winogron zapłaciłem 9,80 zł. Ile kosztuje kilogram tych winogron ?

Zadanie 2 .
Za ⅖ kg. sera i 30 dag szynki zapłaciłem 11,26 zł.
Kilogram szynki kosztował 18,20 zł.
Ile kosztował kilogram sera ?

Zadanie 3 .
Kupiłem ⅖ kilograma gruszek i 1½ kilograma jabłek . Kilogram gruszek kosztował 5,40 zł , a cena kilograma jabłek stanowiła ⅔
ceny kilograma gruszek . Ile zapłaciłem za te zakupy ?

2

Odpowiedzi

2010-02-16T14:35:57+01:00
Zad.1
1,75x= 9,8 /:1,75
x= 5,6 zł
odp: kilogram tych winogron kosztowal 5,60zł

zad.2
2/5kg = 0,4kg
30dag = 0,3kg
1kg-18,20zł
0,3kg- x
x= 0,3 * 18,2= 5,46 zł

11,26 - 5,46 = 5,8
0,4kg - 5,8
1kg - x
0,4x= 5,8 /:0,4
x= 14,5

odp: kilogram sera kosztowal 14,50zł

Zad. 3
5,40 * 2/3 = 5 i 2/5 * 2/3 = 27/5 * 2/3 = 18/5 = 3 i 3/5 = 3,6 zl - cena za kg jablek

5,4 * 2/5 = 5,4 * 0,4 = 2,16 zł
3,6 * 1,5 =5,40 zł
5,40 + 2,16 = 7,56 zł

Odp: za te zakupy zapłacono 7,56zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:37:40+01:00
Zadanie 1 .
Za 1¾ kilograma winogron zapłaciłem 9,80 zł. Ile kosztuje kilogram tych winogron ?

1¾x = 9,80
x = 9,8 : 1¾
x = 9,8 : 1,75
x = 5,60 zł

Zadanie 2 .
Za ⅖ kg. sera i 30 dag szynki zapłaciłem 11,26 zł.
Kilogram szynki kosztował 18,20 zł.
Ile kosztował kilogram sera ?

⅖x + 0,3y = 11,26
y=18,20

⅖x + 0,3 * 18,2 = 11,26
⅖x + 5,46 = 11,26
⅖x = 11,26-5,46
⅖x = 5,8
x = 5,8 : ⅖
x = 5⅘ : ⅖
x = (29/5) : (2/5)
x = (29/5) * (5/2)
x = (29/2)
x = 14½

Zadanie 3 .
Kupiłem ⅖ kilograma gruszek i 1½ kilograma jabłek . Kilogram gruszek kosztował 5,40 zł , a cena kilograma jabłek stanowiła ⅔
ceny kilograma gruszek . Ile zapłaciłem za te zakupy ?

⅖x + 1½y = ?

x = 5,40
y = ⅔ * 5,40 = ⅔ * 5⅖ = ⅔ * (27/5) = (18/5) = 3⅗

⅖ * 5,4 + 1½ * 3⅗ = ⅖ * (27/5) + (3/2) * (18/5) = (54/25) + (27/5) = (54/25) + (135/25) = (189/25) = 7 i (14/25) = 7,56