Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:28:44+01:00
Program liczba1;
uses CRT;
var
i, liczba: integer;


begin
Clrscr;
for i := 1 to 10 do begin
Writeln('Podaj liczbe');
readln(liczba);
if liczba > 0 then Writeln('Liczba ',liczba,' jest dodatnia') else
Writeln('Liczba ',liczba,' jest ujemna');
writeln;
end;

readln;
end.