Dodałam załącznik i do zadanie pierwszego są rysunki w tym załaczniku ale napsize te zadanie

1. i 2

zad 1
Jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 6cm obracamy wokół zaznaczonych osi . Podaj długość promienia podstawy i wysokość każdego z otrzyamnych walcówZadanie 2.
Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego z wyniku obrotu :
a) kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku
b) prostokąta o wymiarach 10cm x 5cm wokół dłuższego boku
c) prostokąta o wymiarach 10 cm x 5cm wokół krótszego boku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:42:10+01:00
2)Przekrojem osiowym walca jest prostokąt o wymiarach 2r i h
Pole powierzchni prostokąta: P = 2r * h

Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu:
A) kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku
r = 4 cm
h = 4 cm
2r i h = (2*4) *4 = 32 cm2

B) prostokąta o wymiarach 10cmx5cm wokół dłuższego boku
r = 5 cm
h = 10 cm
2r i h = (2*5) *10 = 100 cm2

C)r=10
h= 5 cm
2r i h = (2*10) * 5= 500 cm2
8 2 8