Odpowiedzi

2009-10-12T22:36:30+02:00
A^3=V
a^3=0,064 pierwiastkujemy opie strony
a=0,4
2009-10-12T22:36:46+02:00
Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli jego objętość jest równa 0,0064.
V sześcianu=a³
a³=0,0064
a=∛0,0064
???(a=0,4 tyle by było gdybyś miała wynik 0,064, a tak mamy)...

a=0,4∛0,1
2009-10-12T22:37:03+02:00
V=0,0064
V=a³
a³=0,0064
a=³√(0,0064)=³√64/10000=4/³√10000=4/(10³√10)