Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a)3x + 5x-3x
b) -2y-5y+2y
c)z+z+z-z-z
d) -2a+b-a-2b+3a
e)-ab+b (do kwadratu)+3ab-2ab
f)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych
a)(2x (do kwadratu) +4x-3) + (-x (do kwadratu) -2x+4)
b) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8) +20 - 8x

BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ>

3

Odpowiedzi

2010-02-16T14:39:45+01:00
A)3x + 5x-3x= 5x
b) -2y-5y+2y=-5y
c)z+z+z-z-z=z
d) -2a+b-a-2b+3a= -b
e)-ab+b (do kwadratu)+3ab-2ab=
f)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy= 8xy + x + 8y
2010-02-16T14:44:34+01:00
A) 5x
b)-5y
c) z
d) -b
e) b²
f) 8xy + x + 8y

_____________________________________
a) (2x²+4x-3) + (-x²-2x+4) = 2x²+4x-3-x²-2x+4= x²+2x+1
b) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8) +20 - 8x = 5x+ 2x -7-9x+3x-8+20-8x= -7x+6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:44:56+01:00
A) 5x
b)-5y
c)z
d) -b
e)b²
f)8xy+x +8y

a) (2x²+4x-3)+(x²-2x+4)= 2x²+4x-3+x²-2x+4x = 3x²+6x-3
b)5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x= 5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x= -7x-5