Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T14:50:32+01:00
1 Jednomiany to takie wyrażenia, które są pojedynczymi liczbami, literami lub iloczynami liczb i liter,
2jednomiany podobne, jednomiany różniące się jedynie współczynnikiem, czyli czynnikiem liczbowym,
3Redukcja wyrazów podobnych dodawanie (odejmowanie) wyrazów podobnych różniących się jedynie współczynnikiem, na przykład jednomianów, w celu uproszczenia zapisu wyrażenia.
8 4 8
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T14:53:36+01:00
Jednomiany są to wyrażenie algebraiczne, które jest stałą (liczbą) lub zmienną (literą) lub iloczynem stałych i zmiennych.

Jednomianami są np:
* 5x,
* a2
* 8

Jednomiany podobne są to jednomiany różniące się jedynie współczynnikiem, czyli czynnikiem liczbowym.

Jednomianami podobnymi są np:
* –3xy
* 7xy.

Redukcja wyrazów podobnych jest to dodawanie lub odejmowanie wyrazów podobnych różniących się jedynie współczynnikiem, na przykład jednomianów, w celu uproszczenia zapisu wyrażenia.

Redukcją wyrazów podobnych jest np:

* 4x + 7y − 8y + 9 = 4x + (7 − 8)y + 9 = 4x − y + 9
* 2f(a) + 4f(b) − 3f(b) + 7f(a) − 5f'(x) = (2 + 7)f(a) + (4 − 3)f(b) − 5f'(x) = 9f(a) + f(b) − 5f'(x)
8 4 8