Wyobraź sobie, ze jesteś świadkiem dyskusji miedzy mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnić wyższość demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli argumenty przemawiające "za" organizacją danej polis i argumenty "przeciw", które mogliby wykorzystać uczestnicy debaty.


* Tabela w załączniku. PILNE!

1

Odpowiedzi

2010-02-16T20:20:59+01:00
łagodniejsze wychowanie :: surowe wychowanie


silniejsze wojsko :: łagodne wychowanie