1.Oblicz Pole Działki , Której Jeden Bok wynosi 24 m . a drugi jest o 12 m . Dłużysz .
Odp ...


2.Jaką Długość Ma działka , Której Obwód wynosi 460 m , a szerokość 82 m ?
Odp ....


3. Oblicz Pole Prostokąta , którego obwód wynosi 46 cm . a szerokość 8 cm.
Odp ....


4. O ile Zwiększy się poole kwadratu o boku 14 cm , jeżeli jego bok zwiększymy o 6 cm .
Odp ....


5. Jeden Bok Prostokąta ABCD ma Długość 18 cm . Prostokąt ten ma takie samo pole jak kwadrat o boku 12 cm . Oblicz Odwód Prostokąta ABCD

3

Odpowiedzi

2010-02-16T15:01:17+01:00
1.Oblicz Pole Działki , Której Jeden Bok wynosi 24 m . a drugi jest o 12 m . Dłużysz .
Odp ...


2.Jaką Długość Ma działka , Której Obwód wynosi 460 m , a szerokość 82 m ?

Ob= 2a+2b = 460 m
a=82 m

2*82 + 2b = 460
2b = 460 - 164
b = 296/2
b = 148m

Odp: 148m

3. Oblicz Pole Prostokąta , którego obwód wynosi 46 cm . a szerokość 8 cm.

Ob=2a+2b=46cm
a=8cm

2*8+2b=46
2b=46-16
b=30/2
b=15cm

P=a*b = 8*15 = 120cm²

Odp: 120cm²

4. O ile Zwiększy się poole kwadratu o boku 14 cm , jeżeli jego bok zwiększymy o 6 cm .

a=14cm
P=a²=14²=196

P₂=b²
b=14+6=20
P₂=20² = 400

P₂-P = 400-196 = 204

Odp: o 204 cm²

5. Jeden Bok Prostokąta ABCD ma Długość 18 cm . Prostokąt ten ma takie samo pole jak kwadrat o boku 12 cm . Oblicz Odwód Prostokąta ABCD

kwadrat:
a=12cm
P=a² = 12² = 144cm²

prostokąt:
P=144 cm²
a=18cm
P=a*b

144 = 18 * b
b = 144 : 18
b = 8cm

Ob = 2a+2b
Ob=2*18+2*8
Ob = 36+16
Ob=52cm

Odp: 52cm
1 5 1
2010-02-16T15:04:41+01:00
1.Oblicz Pole Działki , Której Jeden Bok wynosi 24 m . a drugi jest o 12 m . Dłużysz .
Odp.
24*36=864 m 2


2.Jaką Długość Ma działka , Której Obwód wynosi 460 m , a szerokość 82 m ?
Odp
82*2=164
460-164=296
296/2=148m

3. Oblicz Pole Prostokąta , którego obwód wynosi 46 cm . a szerokość 8 cm.
Odp ....
46-16=30
wymiary 8x 15
8*15=120 cm2

4. O ile Zwiększy się poole kwadratu o boku 14 cm , jeżeli jego bok zwiększymy o 6 cm .
Odp ....
p=a2
p=14 (2)=196
p=20(2)=400
o 204m2


5. Jeden Bok Prostokąta ABCD ma Długość 18 cm . Prostokąt ten ma takie samo pole jak kwadrat o boku 12 cm . Oblicz Odwód Prostokąta ABCD

ZAŁĄCZNIK OBW 52 cm (nie moge zxałącznika wstawic z 5
1 5 1
2010-02-16T15:30:45+01:00
1. 24m-pierwszy bok
24m+12m=drugi bok
24m×36m=864m²
Odp:Pole działki wynosi 864m².

2. 460m-obwód
82m-szerokość
82m×2=164m
460m-164m=296m
296m÷2=148m-długość
Odp:Działka ma długość 148m.

3. 46cm-obwód
8cm-szerokość
8cm×2=16cm
46cm-16cm=30cm
30cm÷2=15cm
P=15cm×8cm=120cm²
Odp:Pole prostokąta wynosi 120cm²

4. 14cm-bok
P=14cm×14cm=196cm²
14cm+6cm=20cm
P=20cm×20cm=400cm²
400cm²-196cm²=204cm²
Odp:Pole powierzchni zmniejszy się o 204cm²

5. 18cm-długość prostokąta ABCD
12cm-długość boku kwadratu
8cm-szerokość prostokąta ABCD
P=12cm×12cm=144cm²
144cm²÷18cm=8cm-szerokość ABCD
Obwód ABCD
2×18cm+2×8cm=36cm+16m=52cm
Odp:Obwód prostokąta ABCD wynosi 52cm.

1 5 1