:)
na jutro !!!
1. Znajdź
a) długość boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b) wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku długości a i którego objętość wynosi 2a do sześcianu + a do kwadratu
c) wysokość trójkąta o podstawie a i polu 1/2 a do kwadratu + 3/2 ab
!!!!


1

Odpowiedzi

2010-02-16T15:08:32+01:00
A) długość boku kwadratu o obwodzie 8c-4d:
8c-4d = 4(2c-d)
{obwód kwadratu 4*bok kwadratu}
bok (2c - d)

b) wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat
o boku długości a i którego objętość wynosi 2a³ + a²
{objętość prostopadłościanu pole podstawy * wysokość}
pole podstawy to pole kwadratu a²
{wysokość prostopadłościanu objętość : pole podstawy}
(2a³ + a²) : a² = 2a³:a² + a²:a² = 2a + 1
wysokość (2a + 1)
c) wysokość trójkąta o podstawie a i polu ½ a²+ ³/₂ ab
{pole trójkąta = ½ podstawa*wysokość
wysokość = 2*pole trójkąta : podstawa}
2*(½ a²+ ³/₂ ab) : a = (a²+ 3ab) : a = a²: a + 3ab: a= a + 3b
wysokość (a + 3b)
1 5 1