Odpowiedzi

2010-02-16T15:18:48+01:00
Polega na uczeniu się, realizacji czegoś od rzeczy najłatwiejszych.Proszę bardzooo:)
23 2 23
2010-02-16T15:23:17+01:00
Jej głównym celem było nauczanie chłopów czytania i pisania. Dzięki temu mogli oni zapoznawać się z polską kulturą, czytając wydawane dla nich czasopisma i książki.
Prowadzenie tej działalności ułatwiała sytuacja, w której znaleźli się chłopi. Trafiali oni do armii państw zaborczych,w których posługiwano się obcym językiem. Również w urzędach musieli porozumiewać się po niemiecku lub rosyjsku. Powodowało to, iż wyraźniej niż dotąd dostrzegali, że są Polakami. Praca u podstaw nie ograniczała się tylko nauki czytania i pisania. Jej celem było także zakładanie organizacji, które upowszechniały polską kulturę i nowoczesne metody gospodarowania.
22 4 22