Pani Halinka ma ogród, którego kształt i wymiary pokazano na rysunku. Do ogrodu przywieziono nową ziemię i rozplanowano ją po całej powierzchni. Warstwa nowej ziemi ma grubość 15 cm.
a) Ile matrów sześciennych ziemi rozplanowano ?
b) Ile ważyła rozplanowana ziemia, jeśli 1cm3 waży 0,2g ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:15:13+01:00
Analiza zadania:
a=12cm
b=18cm
h=18cm
H=15cm
Pole powierzchni ogrodu=Pole prostokąta + pole trójkąta
Pp=a*b+1/2*a*h

Pp=12cm*18cm+1/2*12cm*18cm
Pp=216cm2+108cm2
Pp=324cm2

a)
Objętość ziemi= Pole powierzchni ogrodu* grubość wysypanej ziemi
v=Pp*H
v=324cm2*15cm
v=4860cm3=0,00486m3
Odp.Rozplanowano 0,00486 m3 ziemi.
b)
v=4860cm2
waga 1cm3 ziemi =0,2g
waga rozplanowanej ziemi ziemi=4860*0,2g=972g
Odp.Rozplanowana ziemia ważyła 972g.

3 3 3