1.zapisz dane liczby w postaci potęgi o podstawie 2 lub -2.
-8=............
64-............
-2=............
1024=.........
2.porównaj liczby, wpisując znak;<,=,>,
(-4)².....4²
(⅙)²......-¹/₃₆
-1999³......(-2001)³
(0,3)³......(0,3)²
3.połącz strzałkami potęgi z odpowiadającymi im wartościami:
(-1½)² (-0,6)² (-¾)³ (0,01)³ (⅕)³

-²⁷/₆₄ 2¼ 0,000001 ¹/₁₂₅ 0,36
4.zapisz w postaci iloczynu potęg.
¾×¾×¾×²/₇ײ/₇=
(-0,2)×(-0,2)×(-0,2)×(-0,2)×⅓×⅓=
1½×1½×(-4)×(-4)×(-4)=

5.zapisz w postaci jednej potęgi.
(¹⁶/₁₇)²×(¹⁶/₁₇)³=
(-⁸/₁₅)⁴×(-⁸/₁₅)⁹=
(0,3)¹⁰×(0,3)¹⁰=
(½)⁴×(0,5)=
(1¼)¹¹×(1,25)⁷=
(-0,01)×(-0,01)⁵=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:18:30+01:00
-(2^3)
2^6
-(2^1)
2^10

=
>
>
<

(-1½)² 1/4 lub 0,25
(-0,6)² 0,36
(-¾)³ - 27/64
(0,01)³ 0,000001
(⅕)³ 1/125


(¹⁶/₁₇)²×(¹⁶/₁₇)³=(16/17)^5
(-⁸/₁₅)⁴×(-⁸/₁₅)⁹=(-8/15)^13
(0,3)¹⁰×(0,3)¹⁰= (0,3)^20
(½)⁴×(0,5)=(0,5)^5
(1¼)¹¹×(1,25)⁷=(1,25)^18
(-0,01)×(-0,01)⁵=(-0,01)^6