Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji.
a) .......Mg+.....O(małe 2) --->....MgO
b) .....K+.....S---->.....K2S
c)....Fe2O3+....H2-->....Fe+ .....H2O
D)...Ca+.... Cl2---> ...... CaCl2

tE DWÓJKI ZA LICCZBAMI TO TE MAŁE ONDEKSY

1

Odpowiedzi

2010-02-16T15:24:44+01:00
A) 2Mg + O₂ -> 2MgO
b) 2K + S -> K₂S
c) Fe₂O₃ + 3H₂ -> 2Fe + 3H₂O
D) Ca + Cl₂ -> CaCl₂