Zad.1
Przedstaw w jak najkrótszej postaci:
a). a+b+2a
b). 1,5x+0,5y-o,75x-0,25y+0,25x

Zad.2
Oblicz wartość wyrażenia:
4x+3z-5y-2 gdy x=3 , y=2 , z=4


Zad.3
Doprowadź wyrażenie 12x-8y+3y-7x+5y do najprostrzej postaci i oblicz jego wartość, gdy x=5 i y=7.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T15:22:50+01:00
Zad. 1
a) a+b+2a = 3a + b
b) 1,5x+0,5y-o,75x-0,25y+0,25x = x + 0,25 y

Zad. 2
4x+3z-5y-2 gdy x=3 , y=2 , z=4

4*3+3*4-5*2-2 =
12 + 12 - 20 - 2 = 2

Zad.3
12x-8y+3y-7x+5y = 5x

5x = 5*5 = 25

:)
2010-02-16T15:26:33+01:00
Zad. 1
a)a+b+2a=3a+b
b)1,5x+0,5y-0,75x-0,25y+0,25x=1x+0,25y
zad. 2
4x+3z-5y-2, x=3,y=2,z=4
=4*3+3*4-5*2-2=12+12-10-2=12
zad. 3
12x-8y+3y-7x+5y=5x-5y+5y=5x, dla x=5 i y=7
5x=5*5
5x=25