W sadzie, w ksztaucie prostokąta o wymiarach 400 m na 300 m posadzono drzewa jabłoni.Na każdych 0,25 ara zasadzono jedno drzewko.Ile drzewek posadzono?
Nie chcę głupich odpowiedzi typu: nie umiem tego rozwiązać,bo inaczej zgłoszę spam jasne?

2

Odpowiedzi

2010-02-16T15:23:07+01:00
Pole sadu
P=a*b
P=400m*300m
P=120 000m²

1a=100m²
0,25ara=25m²-tyle zajmuje jedno drzewko

120 000m²:25m²=4800
odp.zasadzono 4800 drzewek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:23:25+01:00
1 ar= 100 m2

P=300*400
P=120 000 m2

120 000/25=4800

ODP

Posadzono 4800 drzew