Odpowiedzi

2010-02-16T22:25:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
CH₂-OH..........................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅
I...................................I
CH-OH...+3C₁₇H₃₅COOH----->CH-O-C(O)C₁₇H₃₅ + 3H₂O
I...................................I
CH₂-OH..........................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅

b)
CH₂-OH...............................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁
I........................................I
CH-OH...+3C₁₅H₃₁COOH---------->CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O
I.......................................I
CH₂-OH..............................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁

c)
CH₂-OH.......................................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃
I................................................I
CH-OH..+C₁₇H₃₃COOH + 2C₁₅H₃₁COOH->CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O
I................................................I
CH₂-OH.......................................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁

26 2 26